Ta strona korzysta z cookies OK więcej

 
STRONA W BUDOWIE
Nazwa lub model:     Kategoria:     Marka:     Cena:
Regulamin
Regulamin Sklepu Internetowego FIL-BIKEI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego w sklepie prowadzonym przez sprzedającego.
2. Sprzedającym jest sklep internetowy FIL-BIKE S.C. Michał i Filip Peliszko (REGON: 690345859, NIP: 813-102-12-48),
który działa pod domeną szosowe.pl i ma siedzibę w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 5.
3. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.


II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.szosowe.pl i dokonać zamówienia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.
3. Poprawne podanie e-maila oraz przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia potwierdzane jest przesłaniem przez sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy lub znacznej zmiany cen sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.
5. Wszystkie podane na stronie www.szosowe.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
6. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych w domenie szosowe.pl, wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.
8. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce.
9. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


III. WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI DO POLSKI
1. Sprzedający wysyła zakupiony towar po dokonaniu przez kupującego przedpłaty na konto bankowe sprzedającego lub za pobraniem przy odbiorze towaru.
2. Koszt wysyłki ponosi kupujący.
3. Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki towaru do kupującego wynosi do 5 dni roboczych. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta), to czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12.00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 12 godzin.
4. Do kupującego należy prawo wyboru płatności, które obowiązują u sprzedającego.
5. Decyzja o wyborze podmiotu realizującego zamówienie należy do kupującego.

- Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę realizowaną przez firmę kurierską.
- W przypadku nieobecności kupującego, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru.

 
IV. REKLAMACJE I GWARANCJE
1. FIL-BIKE s.c. Michał i Filip Peliszko jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@fil-bike.com. FIL-BIKE s.c. Michał i Filip Peliszko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Koszty przesłania towaru wolnego od wad pokrywa sprzedawca.
4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego jest załączenie do reklamacji kserokopii dowodu zakupu.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi kupujący.


V. CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2.  Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
- Przelewem na konto bankowe.
- Płatnością w systemie PayU.
- Gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem).
- Gotówką przy odbiorze w siedzibie FIL-BIKE.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Systemu PayU.
4. Płatności przelewem przyjmowane są na następujące konta bankowe:
  • Płatności w PLN:
    Idea BANK: FIL-BIKE S.C.

30 1950 0001 2006 0537 8003 0002

5. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia klient otrzyma przypomnienie o braku wpłaty drogą mailową. W przypadku braku kontaktu zamówienie zostanie anulowane.


VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
3. Oprócz standardowych warunków zwrotu przewidzianych przez prawo, zapewniających prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, w naszym sklepie mają Państwo możliwość zwrotu towaru w czasie aż 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.
4.  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
-  Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 

FIL-BIKE,
ul. Przemysłowa 5,
35-105 Rzeszów.


6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu szosowe.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 
 
Skontaktuj się z nami
Tel.   |  Tel. kom.   |  E-mail: sklep@fil-bike.com
IZAM zamówienia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejcką ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie - dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

aktualizacja:  2021-08-05 06:11
 
projekt i realizacja: BigCom